Stvaranje digitalnog asistenta uz pomoć umjetne inteligencije i njihova primjena u području edukacije, poslovanja, zdravstva i zabave

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim osobama koje žele naučiti kako stvoriti digitalnog asistenta uz pomoć umjetne inteligencije te kako primijeniti takav asistent u različitim područjima poput edukacije, poslovanja, zdravstva i zabave. Sudionici će se upoznati s osnovama programiranja, suvremenim tehnologijama koje se koriste za stvaranje digitalnih asistenata te s različitim primjerima primjene u navedenim područjima.

Ciljevi tečaja:

  • Upoznavanje sudionika s osnovama programiranja i tehnologijama koje se koriste za stvaranje digitalnih asistenata
  • Naučiti sudionike kako stvoriti vlastitog digitalnog asistenta uz pomoć umjetne inteligencije
  • Upoznati sudionike s različitim primjerima primjene digitalnih asistenata u edukaciji, poslovanju, zdravstvu i zabavi
  • Potaknuti sudionike da samostalno istraže i razvijaju nove primjene za svoje digitalne asistente

Sudionici će nakon završenog tečaja

  • razumjeti osnove programiranja i tehnologije koje se koriste za stvaranje digitalnih asistenata
  • biti sposobni stvoriti vlastitog digitalnog asistenta uz pomoć umjetne inteligencije
  • se upoznati s različitim primjerima primjene sustava AI i digitalnih asistenata u edukaciji, poslovanju, zdravstvu i zabavi
  • se osposobiti da samostalno istraže i razvijaju nove primjene za svoje digitalne asistente u svojim područjima interesa.

Tečaj umjetne inteligencije za učenike osnovne škole

Umjetna inteligencija može biti i zabavna. U našem AI laboratoriju istražujemo primjenu umjetne inteligencije u kontekstu muzejskih aplikacija i očuvanja jezika pod motom – Čovjek se uči dok je živ, a počinje u vrtiću! Pripremili smo nekoliko ciklusa edukacije na temu umjetne inteligencije za naše najmlađe u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci – Laboratorijem za istraživanjem kulturne kompleksnosti. Proći ćemo kroz osnove umjetne inteligencije i kroz brojne primjere naučiti osnove ali i praktičnu primjenu u svakodnevnom životu kroz realizaciju originalnog drenovskog chatbota. O čemu će nam pričati i koliko će biti pametan odlučiti će naši učenici!

Predavanja i radionice su osmislili (a i voditi će ih) Benedikt Perak sa FFRI i Damir Medved iz udruge Bez granica.