Projekt ČAI – ukratko

Ideja čakavske umjetne inteligencije jest u kreiranju sustava koji će sa korisnikom moći komunicirati na čakavskom jeziku. Radi se o kompleksnom, multidisciplinarnom i višegodišnjem projektu (volonterskom, sa vlastitim sredstvima) koji radimo u suradnji sa Sveučilištem u RijeciLaboratorijem za istraživanje kulturne složenosti.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima ČAI

Za štrebere